PGD-913 - 二阶堂爱2016年番号 スゴ尻風俗プレミア

PGD-913 - 二阶堂爱2016年番号 スゴ尻風俗プレミア

刘××亦以愚言为然,遂为疏方,用柴胡四钱,黄芩、芍药、半夏各三钱,生石膏两半碎,竹茹四钱,生姜四片,大枣四枚,俾煎服。 且大便溏泻者,多因小便不利。

乃恍然悟会,改投以白虎加人参汤煎一大剂,分三次徐徐温饮下,尽剂而愈。肝气不舒畅者,此能舒之;胆火甚炽盛者,此能散之;至外感在少阳者,又能助其枢转以透膈升出之,故《神农本草经》谓其主寒热,寒热者少阳外感之邪也。

 后经医数人,皆延自远方,服药月余,竟至不起。究问所来,据其家妇女云,小孩啼哭每以甘草与食,釜中所存必系小儿所遗落者。

外解已,但少腹急结者,乃可攻之,宜桃核承气汤。 为开羚羊角一钱及玄参、花粉、连翘各数钱,俾将羚羊角另煎汤半茶盅,与余三味所煎之汤兑服,一剂而愈。

翌晨又服一剂,大便通下,病大轻减,脉象已起,四肢已温,可以发言,至言从前精神昏愦似无知觉,此时觉胸中似满闷。山药能滋补肾经,使肾阴足,而小便自利,大便自无溏泻之患。

上三味,以水六升先煮大黄,取二升,去渣,纳芒硝煮一、两沸,纳甘遂末,温服一升,得快利、止后服,所谓一钱匕者,俾匕首作扁方形,将药末积满其上,重可至一钱耳。盖下利脓血原有寒证,即小便不利亦有寒者。

Leave a Reply