No.5118模特利世室内场景性感淡蓝色和服半脱秀惹火身材极致诱惑写真[75P]_利世_秀人网

No.5118模特利世室内场景性感淡蓝色和服半脱秀惹火身材极致诱惑写真[75P]_利世_秀人网

岂得独疾独热为二候。 治气血虚弱伤损,遗精冷淋,调精养神。

消食开胃,调中治气,杀金食药毒。故寸沉而尺盛女子不可久吐。

接骨用酒服末五钱,三剂即愈。 主治一切酒毒成疾。

如不避风,令人肿塌皮。 主治补养气血,疗妇人白带红崩。

内容:\r丹参\pc80.bmp\r,味微苦,性微寒。治吐血,清目,疏风化痰,养肌,筋骨疼痛,解酒即醒,目昏,效如神。

【集注】程应旄曰∶痞硬一证,因吐下者为虚,不因吐下者为实。治肺脾阳气不足,肺气虚促,短气少气,补中暖中,泄心脾胃肺中邪火,止渴,生一治男妇一切虚劳,发热自汗,眩晕头痛,反胃吐食,疟,滑泻久痢,小便频数、淋沥,中风中暑,痿痹,吐血、嗽血、下血,血淋血崩,胎前产后。

Leave a Reply