DPMI-027 - 武田真2018年番号 ワークアウトガール

DPMI-027 - 武田真2018年番号 ワークアウトガール

本非补药,昔贤往往取为补药之主,其旨微矣。答曰∶肺与心同居膈上,左心房之血脉管,右心房之回血管,皆与肺循环相通,二脏之宣通热力,原有相助为理之妙。

在此方中,虽与诸药同服,约必俟诸药之凉者、热者、通者、利者,将痢邪消融殆尽,而后大发其补性,以从容培养于诸药之后,俾邪去而正已复,此乃完全之策,又何至留邪乎? 特其性微温,且有壅滞之意,而调以知母之寒滑,则甘草虽多用无碍,且可借甘草之甘温,以化知母之苦寒,使之滋阴退热,而不伤胃也。

其脉无受娠滑象,微似弦而兼数。一人,年三十余。

今仅取黄、石膏、茅根之清汁,而调以山药、甘草之末与蜜,以成膏者何也?既非肠炎,何以其肠亦欲腐烂乎?

况又有人参之大力者,以参赞诸药,使诸药之降者、敛者,皆得有所凭借以成功乎。 而饮食起居,喜贪寒凉,故又易泄泻。

朱砂入心,镇养心血,使邪火不上侵。吴××投以参赭培气汤,为其脉甚弦硬,知其冲气上冲,又兼血液枯少也,遂加生芡实以收敛冲气,龙眼肉以滋润血液,一剂能进饮食,又连服七八剂,饮食遂能如常。

Leave a Reply